Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Taken en bevoegdheden van het CvT

Het college van toezicht is per 1 januari 2015 ingesteld bij de Advocatenwet als onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten.

Het college van toezicht heeft tot taak om toe te zien op de werking van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten door de lokale dekens. Dit is een soort systeemtoezicht; het college heeft geen taak ten aanzien van individuele klachten over advocaten of over dekens. Tevens heeft het college tot taak om beleidsregels vast te stellen voor het toezicht en de klachtbehandeling, die bindend zijn voor de dekens. Op deze wijze kan het college zorgdragen voor een consistent toezichtbeleid.

Daarnaast kan het college het hof van discipline verzoeken om een deken te schorsen in, of te ontheffen van de uitoefening van het toezicht en de klachtbehandeling. Aan de jaarlijkse vergadering van een orde in het arrondissement kan het college verzoeken om een deken te ontslaan en een andere deken te kiezen. De voorzitter van het college kan aanwijzingen geven aan een deken over de uitoefening van het toezicht, nadat hij de andere twee leden van het college heeft gehoord.