Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Beschrijving toezicht

De dekens van de elf orden in de arrondissementen zijn eindverantwoordelijk voor het toezicht op advocaten. Zij houden toezicht op:

  • de naleving door advocaten van regels uit:
    • de Advocatenwet;
    • de verordeningen van de Nederlandse orde van advocaten;
    • de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft);
  • de zorg die advocaten behoren te betrachten ten opzichte van hun cliënten; en
  • enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt.

De lokale dekens kunnen bij overtreding van de regels een klacht indienen tegen een advocaat bij de tuchtrechter. In sommige gevallen kunnen zij aan de advocaat een bestuurlijke boete en/of een last onder dwangsom opleggen.