Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Nevenfuncties

Hier vindt u per collegelid de functies die zij vervullen naast hun parttime functie als lid van het college van toezicht.