Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Het college van toezicht ziet toe op de werking van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten door de lokale dekens.

De wetgever heeft het college van toezicht per 1 januari 2015 ingesteld om met een onafhankelijke blik van buiten te kijken naar het functioneren van het toezicht en de klachtbehandeling door de lokale dekens. Om die reden zijn twee van de drie leden van het college benoemd bij koninklijk besluit. Zij mogen geen advocaat zijn. De voorzitter van het college is de deken van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. Hij is wel advocaat. Het college is onafhankelijk gepositioneerd binnen de Nederlandse orde van advocaten, onder meer door een eigen begroting en een eigen secretariaat.

De elf lokale dekens zijn eindverantwoordelijk voor het toezicht op advocaten. Het college ziet er op toe dat hun toezicht onafhankelijk, transparant, consistent, effectief en professioneel is. Op deze website leest u meer over de taken van het college van toezicht en de organisatie van het toezicht op advocaten.