Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Werkplan

Het college van toezicht is wettelijk verplicht om jaarlijks een werkplan vast te stellen. Daarin beschrijft het college de thema’s waaraan hij in het komende jaar specifiek aandacht gaat besteden.  

Op 12 januari 2021 publiceerde het college van toezicht zijn Werkplan 2021. Daarin schetst het college enkele ontwikkelingen en risico’s die hij signaleert, zowel in het toezicht als in en om de advocatuur. 

De evaluatie van het toezichtstelsel is afgerond en dat zal in 2021 ongetwijfeld leiden tot voorstellen tot vernieuwing en verdere professionalisering van het toezicht. De implementatie daarvan zal een belangrijk onderdeel van zijn werkzaamheden in 2021 vormen. Daarbij zal het college extra aandacht hebben voor de toerusting van het dekenaal toezicht.
 
Verder richt de aandacht van het college in 2021 zich op het ten uitvoer brengen van het in 2020 geïntroduceerde handhavingskader. Het college creëert met het reguliere toezichtprogramma een vast ritme om te toetsen hoe toezicht en klachtbehandeling ervoor staan. Dit ritme draagt bij aan voorspelbaarheid van zijn optreden en aan het tempo van de verdere professionalisering van het toezicht
Ten slotte zal de aandacht van het college extra uitgaan naar vraagstukken rondom integriteit en bedrijfscultuur.
 
Samengevat leidt dit tot de volgende toezichtaccenten voor het jaar 2021:
  • Toerusting dekens.
  • Risico-gestuurd toezicht en kwantitatieve rapportage.
  • Integriteit, cultuur en interne controle.
  • Implementatie handhavingskader.

Eerdere publicaties

Werkplan 2020

Werkplan 2019

Werkplan 2018

Werkplan 2017

–  Werkplan 2016

–  Werkplan 2015