Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Organisatie en Samenstelling CvT

Het college is ingesteld om met een onafhankelijke blik van buiten te kijken naar het functioneren van het toezicht op advocaten en de klachtbehandeling door de lokale dekens. Om die reden zijn twee van de drie leden van het college benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de minister voor Rechtsbescherming. Het langstzittend kroonlid is fungerend voorzitter van het college. De kroonleden mogen geen advocaat of rechter zijn. De deken van de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) – ook wel: algemeen deken – is het derde lid van het college en wel advocaat. Het college is onafhankelijk gepositioneerd binnen de NOvA, onder meer door een eigen begroting en verantwoording, en een eigen secretariaat. Het college publiceert jaarlijks een werkplan met de speerpunten en zijn werkzaamheden voor het betreffende jaar.

Hierna vindt u informatie over de leden van het college van toezicht.

Mr. R.R. (Robert) Crince le Roy

Robert Crince le Roy is toegetreden tot het college van toezicht per 1 januari 2022. Op grond van de wet is hij formeel voorzitter van het college van toezicht omdat hij sinds die datum algemeen deken is van de Nederlandse orde van advocaten. Daarvoor was hij vanaf 1 januari 2021 lid van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. Robert is advocaat te Rotterdam. Hij heeft een brede advies- en procespraktijk waarin complexe bestuurlijke verhoudingen en belangentegenstellingen een grote rol spelen. Hij is geïnteresseerd in de rol van de overheid in het rechtsverkeer.

R. (Roelie) van Wijk – Russchen RBA

Roelie van Wijk is vanaf 1 januari 2022 lid van het college van toezicht advocatuur. Sinds oktober 2022 is zij fungerend voorzitter van het college. Ze kan bogen op een lange carrière in de financiële wereld. Zo was zij CEO bij TKP Investments en bekleedde managementposities bij Aegon, TKP Pensioen en SNS. Daarnaast was Van Wijk onder andere bestuursvoorzitter van de branchevereniging voor vermogensbeheerders (DUFAS). Momenteel bekleedt ze toezicht rollen met een accent op maatschappelijke thema’s, zoals in de culturele sector en op het gebied van volkshuisvesting en internationaal pensioen. 

Mr. A. (Aart) J. de Geus

Aart Jan de Geus is vanaf 1 januari 2023 kroonlid van het college van toezicht advocatuur. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter van het Wetenschappelijk instituut voor het CDA. Aart Jan heeft brede politieke en bestuurlijke ervaring, in verschillende sectoren. Zo was hij van 2002 tot 2007 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vervolgens plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO. Daarnaast was hij voorzitter van de Raad van Advies van NOvA en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Triodos Bank. Aart Jan begon zijn loopbaan in 1980 als jurist en vervolgens als bestuurder bij het CNV.  

Het college van toezicht wordt ondersteund door een secretariaat.