Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Samenstelling CvT

Het college van toezicht bestaat uit drie leden. De voorzitter is de deken van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. De voorzitter zit dus tevens het bestuur van de NOvA voor. De twee andere leden worden bij koninklijk besluit benoemd, op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie.  Deze kroonleden mogen geen advocaat of rechter zijn, en moeten ook overigens voldoen aan de vereisten van artikel 36b Advocatenwet.

Hier vindt u informatie over de leden van het college van toezicht.

 

Mr. R.R. (Robert) Crince le Roy

Robert Crince le Roy is toegetreden tot het college van toezicht per 1 januari 2022. Op grond van de wet is hij voorzitter van het college van toezicht omdat hij sinds die datum algemeen deken is van de Nederlandse orde van advocaten. Daarvoor was hij vanaf 1 januari 2021 lid van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. Robert is advocaat te Rotterdam. Hij heeft een brede advies- en procespraktijk waarin complexe bestuurlijke verhoudingen en belangentegenstellingen een grote rol spelen. Hij is geïnteresseerd in de rol van de overheid in het rechtsverkeer.

 

Dr. J.J.M. (Jeroen) Kremers 

Jeroen Kremers is vanaf 1 januari 2019 lid van het college van toezicht. Kremers was als topambtenaar bij het ministerie van Financiën nauw betrokken bij de organisatie van het toezicht op de financiële markten. Daarna werkte hij als bewindvoerder bij het IMF en als lid van de raad van bestuur bij ABN Amro en de Royal Bank of Scotland N.V. Nu is Kremers tevens onder meer voorzitter van de raad van commissarissen van Commonwealth Bank of Australia (Europe), lid van de raad van commissarissen van NIBC Bank, en Staatsagent voor KLM.

 

R. (Roelie) van Wijk – Russchen RBA

Roelie van Wijk is vanaf 1 januari 2022 lid van het college van toezicht advocatuur. Ze kan bogen op een lange carrière in de financiële wereld. Zo was zij CEO bij TKP Investments en bekleedde managementposities bij Aegon, TKP Pensioen en SNS. Daarnaast was Van Wijk onder andere bestuursvoorzitter van de branchevereniging voor vermogensbeheerders (DUFAS). Momenteel bekleedt ze toezicht rollen met een accent op maatschappelijke thema’s, zoals in de culturele sector en op het gebied van volkshuisvesting en internationaal pensioen. 

 

 

Het college van toezicht wordt ondersteund door een secretariaat, bestaande uit een secretaris, beleidsadviseur en een secretaresse.