Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Samenstelling CvT

Het college van toezicht bestaat uit drie leden. De voorzitter is de deken van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. De voorzitter zit dus tevens het bestuur van de NOvA voor. De twee andere leden worden bij koninklijk besluit benoemd, op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie.  Deze kroonleden mogen geen advocaat of rechter zijn, en moeten ook overigens voldoen aan de vereisten van artikel 36b Advocatenwet.

Hier vindt u informatie over de leden van het college van toezicht.

Knuppe

Mr. F.A.M. (Frans) Knüppe

Frans Knüppe is toegetreden tot het college van toezicht per 26 maart 2020, op grond van de wet als voorzitter aangezien hij sinds die datum deken is van de Nederlandse orde van advocaten. Daarvoor was hij vanaf 1 september 2017 lid van de algemene raad van de NOvA, waarvan het laatste jaar als waarnemend deken. Hij is advocaat te Arnhem en gespecialiseerd in (internationaal) contractenrecht en arbitrage.


Van-Es

Drs. A.Ch. (Andrée) van Es

Andrée van Es is vanaf 1 januari 2017 lid van het college van toezicht. Van Es is oud-Kamerlid en voormalig wethouder van Amsterdam. Na haar vertrek uit de Tweede Kamer was ze onder meer werkzaam bij de VPRO-radio, ‘De Balie’, voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Momenteel is zij tevens onder meer voorzitter van de raad van toezicht bij het UMCG en bij de Forensische Zorgspecialisten.


Dr. J.J.M. (Jeroen) Kremers 

Jeroen Kremers is vanaf 1 januari 2019 lid van het college van toezicht. Kremers was als topambtenaar bij het ministerie van Financiën nauw betrokken bij de organisatie van het toezicht op de financiële markten. Daarna werkte hij als bewindvoerder bij het IMF en als lid van de raad van bestuur bij ABN Amro en de Royal Bank of Scotland N.V. Nu is Kremers tevens onder meer voorzitter van de raad van commissarissen van Robeco en van Uber Payments B.V. 

 


 

Het college van toezicht wordt ondersteund door een secretariaat, bestaande uit een secretaris, beleidsadviseur en een secretaresse.