Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Samenstelling CvT

Het college van toezicht bestaat uit drie leden. De voorzitter is de deken van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. De voorzitter zit dus tevens het bestuur van de NOvA voor. De twee andere leden worden bij koninklijk besluit benoemd, op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie.  Deze kroonleden mogen geen advocaat of rechter zijn, en moeten ook overigens voldoen aan de vereisten van artikel 36b Advocatenwet.

Hier vindt u informatie over de leden van het college van toezicht.

Mr. J.G.F. (Johan) Rijlaarsdam 

Johan Rijlaarsdam is voorzitter van het college van toezicht vanaf 1 januari 2019. Sinds die datum is hij deken van de Nederlandse orde van advocaten. Daarvoor was hij vanaf 1 januari 2018 lid van de algemene raad van de NOvA. Hij is vanaf 1987 werkzaam als advocaat te Rotterdam, waar hij zich met name bezig houdt met een internationale litigation en arbitration praktijk.


Drs. A.Ch. (Andrée) van Es

Andrée van Es is vanaf 1 januari 2017 lid van het college van toezicht. Van Es is oud-Kamerlid en voormalig wethouder van Amsterdam. Na haar vertrek uit de Tweede Kamer was ze onder meer werkzaam bij de VPRO-radio, ‘De Balie’, voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2014 is zij voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie en toezichthouder bij het UMCG en de Forensische Zorgspecialisten.


Dr. J.J.M. (Jeroen) Kremers 

Jeroen Kremers is vanaf 1 januari 2019 lid van het college van toezicht. Kremers was als topambtenaar bij het ministerie van Financiën nauw betrokken bij de organisatie van het toezicht op de financiële markten. Daarna werkte hij als bewindvoerder bij het IMF en als lid van de raad van bestuur bij ABN Amro en de Royal Bank of Scotland N.V. Nu is Kremers tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Robeco en van Uber Payments B.V. en lid van de raad van commissarissen van de Nederlandsche Spoorwegen Groep N.V.


Het college van toezicht wordt ondersteund door een secretariaat, bestaande uit een secretaris en een secretaresse.