Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Samenstelling CvT

Het college van toezicht bestaat uit drie leden. De voorzitter is de deken van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. De voorzitter zit dus tevens het bestuur van de NOvA voor. De twee andere leden worden bij koninklijk besluit benoemd, op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie.  Deze kroonleden mogen geen advocaat of rechter zijn, en moeten ook overigens voldoen aan de vereisten van artikel 36b Advocatenwet.

Het college van toezicht wordt ondersteund door een secretariaat, bestaande uit een secretaris en een secretaresse.

Hier vindt u informatie over de leden van het college van toezicht.

Mr. B.J.R. (Bart) van Tongeren

Mr. B.J.R. (Bart) van Tongeren - voorzitter van het college van toezicht

Bart van Tongeren is voorzitter van het college van toezicht vanaf 1 januari 2016. Sinds die datum is hij deken van de Nederlandse orde van advocaten. Daarvoor was hij vanaf 2012 eerst lid en daarna waarnemend deken van de algemene raad. Hij is vanaf 1990 werkzaam als advocaat te Rotterdam, waar hij zich met name bezig houdt met handels- en contractenrecht. Hij treedt met enige regelmaat op als arbiter.

Drs. A.Ch. (Andrée) van Es

Drs. A.Ch. (Andrée) van Es - lid van het college van toezicht

Andrée van Es is vanaf 1 januari 2017 lid van het college van toezicht. Van Es is oud-Kamerlid en voormalig wethouder van Amsterdam. Na haar vertrek uit de Tweede Kamer was ze onder meer werkzaam bij de VPRO-radio, ‘De Balie’, voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2014 is zij voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie en toezichthouder bij het UMCG en de Forensische Zorgspecialisten.

Mr. J.M.A.M. (Jan) de Wit

Mr. J.M.A.M. (Jan) de Wit - lid van het college van toezicht

Jan de Wit is vanaf 1 januari 2015 lid van het college van toezicht.
Hij was van 1998 tot april 2014 lid van de Tweede Kamer voor de SP. Daarvoor was hij onder meer lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. De heer De Wit was daarnaast ruim 25 jaar advocaat. In de Tweede Kamer hield hij zich onder meer bezig met justitie en sociale zaken. De laatste periode was hij voorzitter van de parlementaire onderzoeks- en enquêtecommissie financieel stelsel.