Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Organisatie en Samenstelling CvT

Het college is ingesteld om met een onafhankelijke blik van buiten te kijken naar het functioneren van het toezicht op advocaten en de klachtbehandeling door de lokale dekens. Om die reden zijn twee van de drie leden van het college benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de minister voor Rechtsbescherming. Het langstzittend kroonlid is fungerend voorzitter van het college. De kroonleden mogen geen advocaat of rechter zijn. De deken van de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) – ook wel: algemeen deken – is het derde lid van het college en wel advocaat. Het college is onafhankelijk gepositioneerd binnen de NOvA, onder meer door een eigen begroting en verantwoording, en een eigen secretariaat. Het college publiceert jaarlijks een werkplan met de speerpunten en zijn werkzaamheden voor het betreffende jaar.

Hierna vindt u informatie over de leden van het college van toezicht.

Mr. R.R. (Robert) Crince le Roy

Robert Crince le Roy is toegetreden tot het college van toezicht per 1 januari 2022. Op grond van de wet is hij formeel voorzitter van het college van toezicht omdat hij sinds die datum algemeen deken is van de Nederlandse orde van advocaten. Daarvoor was hij vanaf 1 januari 2021 lid van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. Robert is advocaat te Rotterdam. Hij heeft een brede advies- en procespraktijk waarin complexe bestuurlijke verhoudingen en belangentegenstellingen een grote rol spelen. Hij is geïnteresseerd in de rol van de overheid in het rechtsverkeer.

Mr. A. (Aart) J. de Geus

Aart Jan de Geus is vanaf 1 januari 2023 kroonlid  en per 1 april 2024 fungerend voorzitter van het college van toezicht advocatuur. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter van het Wetenschappelijk instituut voor het CDA. Aart Jan heeft brede politieke en bestuurlijke ervaring, in verschillende sectoren. Zo was hij van 2002 tot 2007 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vervolgens plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO. Daarnaast was hij voorzitter van de Raad van Advies van NOvA en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Triodos Bank. Aart Jan begon zijn loopbaan in 1980 als jurist en vervolgens als bestuurder bij het CNV.  

Mevrouw mr. N.M. Edelenbos

Mevrouw mr. N.M. Edelenbos is bij koninklijk besluit per 8 april 2024 benoemd tot kroonlid van het college van toezicht advocatuur. Nicole Edelenbos is vanwege haar werkzaamheden als (voormalig) advocaat, adviseur en bestuurder bekend met de advocatuur. Sinds 2014 heeft Nicole haar eigen onderneming en adviseert zij toezichthouders en bestuurders op het gebied van governance, management en organisatie. Nicole draagt daarnaast in belangrijke mate bij aan de versterking van de positie van vrouwelijke leiders via haar leiderschapsprogramma’s en is zij o.a. toezichthouder voor de gemeente Enschede bij FC Twente.

 

Het college van toezicht wordt ondersteund door een secretariaat.