Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Vacatures

Het college van toezicht is een onafhankelijk bestuursorgaan van de Nederlandse orde van advocaten en heeft de wettelijke taak toe te zien op de werking van het dekenale toezicht. Als systeemtoezichthouder ziet het college toe op de uitvoering van het toezicht en klachtbehandeling door dekens.

Er zijn geen openstaande vacatures.