Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Publicaties