Het college van toezicht is een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse orde van advocaten

Contact

College van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten
Postbus 97862
2509 GH Den Haag

telefoonnummer:  070 – 335 35 05

e-mailadres: secretariaat@collegevantoezichtnova.nl

Stel uw vraag

Opmerking vooraf: het college van toezicht heeft geen taak of bevoegdheid om klachten over individuele advocaten of dekens te behandelen. Als u een dergelijke klacht indient bij het college, zal het college u verwijzen naar de juiste instantie. Het college kan de informatie mogelijk wel betrekken bij zijn taak om toe te zien op de wijze waarop de dekens in het algemeen toezicht uitoefenen of klachten over advocaten behandelen.


Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer

Bericht *

Velden met een * zijn verplicht

Uw vraag zal worden behandeld door het secretariaat van het college van toezicht.

» Disclaimer